Ga naar pagina inhoud

Thema’s

Door ontmoeting, experimenteren en demonstratie worden innovaties voor toepassing op zee, in de haven en langs de kust, ontwikkeld. Dit doen wij op basis van de thema’s voedsel, energie, veiligheid en sport. Het versterken van de natuur en de biodiversiteit is het uitgangspunt van alle beoogde activiteiten van Campus@Sea.

Natuurinclusief

Natuurinclusief betekent niet alleen dat er rekening gehouden wordt met de natuur bij de projecten die worden ontwikkeld, maar dat er juist wordt gekeken naar de mogelijkheden om de natuur/biodiversiteit te verbeteren. Een van de voorbeelden is de samenwerking tussen Vattenfall en De Rijke Noordzee, één van de community leden van Campus@Sea, waarbij wordt gekeken hoe het ontwerp van een windturbine kan worden aangepast. In de fundering van de turbines zijn openingen aangebracht. Er wordt onderzocht of vissen en ander zeeleven de binnenkant van de turbines gaan benutten als nieuw leefgebied, om te schuilen of om voedsel te vinden.

Veiligheid

De Noordzee is de drukst bevaren zee ter wereld en dat brengt allerlei risico’s met zich mee. Door meervoudig gebruik van de zee wordt de kans op die risico’s groter. Binnen het thema veiligheid worden diverse projecten ontwikkeld. Zoals early warning systems voor op drift geraakte (stuurloze) schepen, de ontwikkeling van autonoom varende schepen voor inspectie & onderhoud van windparken op zee. Maar ook het lokaliseren van drenkelingen of het monitoren van energie grids en data-kabels die in de bodem van de Noordzee liggen op cyber security.

Energie

Met het oog op de klimaatambities van ons land staan wij voor de grote uitdaging om in hoog tempo windparken te ontwikkelen op de Noordzee. Tussen nu en 2040 zal het aantal windparken op de Noordzee naar verwachting vertienvoudigen. En met de recente ontwikkelingen zijn de ambities om minder afhankelijk te zijn van gas nog groter geworden en zal het aantal windparken versneld gebouwd en in gebruik genomen worden. De bladen van de windturbines worden steeds groter om de opbrengst zo hoog mogelijk te maken. Daarmee wordt de ruimte tussen de windmolens ook steeds groter.

Omdat de beschikbare ruimte op de Noordzee beperkt is, zullen windparken multifunctioneel gebruikt moeten worden om voldoende ruimte over te laten voor andere functies van de Noordzee. Neem als voorbeeld windenergie in combinatie met energie uit water (getijde en golfslag), drijvende zonnepanelen én voedselproductie (zeewierteelt, schaal- en schelpdierkweek). Met het doel een integrale en natuur-inclusieve ontwikkeling van het meervoudig gebruik van de Noordzee. Een van de voorbeelden hiervan is ’s werelds eerste betaalbare hybride offshore mariene energiepark dat door DMEC, onderdeel van Campus@Sea, wordt ontwikkeld binnen het EU Scores project.

Sport

Scheveningen is met het Topzeilcentrum de thuishaven van de maritieme topsport voor de nationale en olympische sporters. Innovaties in de sport worden op termijn vaak ook in andere gebieden toegepast. Met steun van Kansen voor West is in de Proeftuin op de Noordzee de eerste coachboat op waterstof ontwikkeld en ook SafeTRX, een horloge dat een locatie kan zenden bij surfers in nood. Beide innovaties vinden inmiddels hun weg naar de markt. Voor het foilen, de nieuwe standaard in de watersport, wordt gebruik gemaakt van wetsuits van zware en flexibile kwaliteit. Het ministerie van Defensie heeft al interesse getoond in deze innovatie.

Voedsel

Lange tijd was de visserij de enige bron van voedsel uit de Noordzee, maar dat begint snel te veranderen. De kweek van schaal- en schelpdieren wordt uitgebreid naar zee. In de windparken worden hiervoor kunstmatige riffen aangelegd. En in diezelfde windparken zal in de nabije toekomst ook steeds vaker zeewier geteeld worden. Zo kan het gebeuren dat we in juni 2023 tijdens Vlaggetjesdag niet alleen het eerste vaatje haring kunnen veilen, maar ook het eerste vaatje zeewier. Tijdens de Haring Party 2022 werd al de eerste zeewier aangeboden aan Burgemeester van Zanen en wethouder Anne Mulder. Overigens zijn de toepassingen van zeewier zeer uitgebreid, zo worden er al medicijnen, cosmetica en verf geproduceerd uit zeewier en zijn er nog tal van andere toepassingen als natuurvriendelijk alternatief.