Ga naar pagina inhoud

Zijne Majesteit de Koning bezoekt Proeftuin op de Noordzee

25 augustus 2022

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan de Noordzee. In de Proeftuin, voor de kust van Scheveningen, bezocht hij onder andere de pilot met drijvende zonnepanelen van Oceans of Energy.

Proeftuin

De proeftuin is een gebied van 10 x 10 zeemijl voor de kust van Scheveningen waar zowel kortlopende als langdurige live tests uitgevoerd kunnen worden. Dit ‘slimste stukje van de Noordzee’ wordt gebruikt door technologie-ontwikkelaars om bewijs te leveren aan toekomstige opdrachtgevers en vergunningverleners als een ‘proof of concept’.

Vanuit de Campus@Sea Event Space zaten we eerste rang bij het vertrek van de Koning op de Aqua Helix.

Fotograaf: Patrick van Katwijk

Van links naar rechts: Manon van Beek – Tennet, Zijne Majesteit de Koning, Lex de Groot – Neptune Energy

Fotograaf: Patrick van Katwijk

Werkbezoek

Het werkbezoek begon op het Q13a-A platform van Neptune Energy, waar de groene waterstofpilot PosHYdon in voorbereiding is. Hier wordt op een bestaand platform offshore wind, offshore gas en groen waterstofproductie uit zeewater geïntegreerd. De groene waterstof wordt via een bestaande pijpleiding naar land getransporteerd. TNO is hierbij betrokken als kennispartner en voert het testprogramma uit.  De lessen die hier worden geleerd, kunnen gebruikt worden in de verdere uitrol en opschaling van offshore waterstofproductie uit offshore wind op de Noordzee.

Vervolgens bezocht de Koning één van TenneT’s transformatorplatformen van het Net op Zee project Hollandse Kust Zuid (HKZ). Dit zogenaamde stopcontact op zee transporteert de in het gelijknamige windpark opgewekte stroom via een kabel in de zeebodem naar land.

Drijvende zonnepanelen

Niet ver van het Q13a-A platform lag de volgende stop, waar Oceans of Energy drijvende zonnepanelen test. Dit offshore solar farm systeem is de eerste en enige in de wereld en doorstaat hier al meerdere jaren achtereen zware winterstormen met hoge golven. Nederland heeft op land niet genoeg geschikte ruimte beschikbaar om de energie van de zon te benutten die nodig is voor de toekomstige energiemix van elektronen en moleculen. De pilot van Oceans of Energy is een stap richting grootschalige uitrol op zee. In de toekomst kunnen drijvende zonneparken geïntegreerd worden in windparken en waterstoffabrieken op de Noordzee.

Tot slot ging de Koning in gesprek met vertegenwoordigers van bij de energietransitie op zee betrokken partijen en organisaties, waaronder NVDE, NWEA, Stichting De Noordzee, EBN, Gasunie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Noordzeeoverleg. Hierin werd het belang van systeemintegratie, en nationale en internationale samenwerking tussen verschillende stakeholders nogmaals benadrukt. Partijen onderstrepen daarbij het belang van de ontwikkeling van energieopwekking in een goede balans met de natuurwaarde van de Noordzee.

Fotograaf: Patrick van Katwijk

Aqua Helix

De Koning en zijn gezelschap verplaatsten zicht in de supersnelle Aqua Helix, de nieuwe joint-venture van Damen-Ampelmann. De 74 meter lange Fast Crew Supplier (FCS) 7011 wordt binnenkort vanuit Den Helder ingezet voor het vervoer van offshore-personeel. De FCS 7011 kan een snelheid bereiken van liefst 70 kilometer per uur en zo’n 122 passagiers in één keer vervoeren.

Campus@Sea

Campus@Sea is een van de betrokken partijen in de Proeftuin op de Noordzee. Onder de vlag van Campus@Sea komen partijen samen die innoveren op de Noordzee en aan de kust. Het is niet alleen een fysieke plek in Den Haag; bovenal is het een netwerk van netwerken dat duurzame innovatie aanjaagt. Door ontmoeting, experiment en demonstratie worden innovaties op de thema’s voedsel, energie, veiligheid en sport ontwikkeld. Campus@Sea is een initiatief van de provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag en een snelgroeiend netwerk van publieke en private partners.