Ga naar pagina inhoud

SolarDuck arriveert op de Offshore Test Site

Den Haag, 21 juni 2024

Hoe snel kan het gaan? 22 Juni 2022 reisden we voor het eerst af naar IJzendoorn bij Tiel, om kennis te maken met SolarDuck. Tijdens deze kennismaking spraken we over de mogelijkheden om voor de kust van Scheveningen in offshore condities te testen op de Offshore Test Site, de OTS SCH. En over onze ambities om de OTS te voorzien van een elektriciteitskabel. 

OTS SCH
Offshore Test Site Scheveningen

De Offshore Test Site is in 2018 vergund door Rijkswaterstaat aan North Sea Farmers. De OTS SCH is een ideale locatie om de constructie en de grid connectie te kunnen testen. Het is voor ontwikkelaars van hernieuwbare offshore energie enorm belangrijk om aan te kunnen tonen dat zij op een veilige manier energie op zee kunnen opwekken en ook de garantie kunnen geven op rendement. Dat geldt overigens niet alleen voor floating solar, maar ook voor wave energy. In de nabije toekomst zal ook een aantal wave energy converters getest gaan worden op de OTS. 


Op 5 mei 2023 werd op het dakterras van Campus@Sea het contract getekend voor de toekomstige ligplaats op de OTS. En op 21 juni 2024, weer een jaar later, is het dan zover: Merganser, het platform van SolarDuck, is gearriveerd! 

Twee jaar lijkt lang, maar alles op zee kost zoveel meer dan op land en niet alleen in euro’s maar ook in tijd.

We feliciteren SolarDuck met de aankomst van Merganser in Scheveningen. En zijn enorm blij met deze zichtbare uitbreiding op de OTS. Bekijk ook de Instagram reel met meer beelden.


Campus@Sea is een fieldlab in de haven van Scheveningen gericht op het versnellen van offshore innovaties voor slim en duurzaam meervoudig gebruik van de Noordzee.

Door co-creatie tussen vijf belangrijke domeinen: energie, aquacultuur, natuurherstel, safety & security en sport versnellen we de praktische toepassing van offshore innovaties, met name in en rondom windparken op de Noordzee.

Connecting the dots – making waves

Campus@Sea is een initiatief van gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland.