Ga naar pagina inhoud

REACT EU subsidie voor uniek drijvend zonnepark pal voor de Haagse kust

Den Haag, 1 juli 2021

Een grote Europese subsidie zal op korte termijn bijdragen aan een versnelde doorontwikkeling en opschaling van een drijvend zonnepark voor de Haagse kust. Op termijn kan dit zonnepark worden opgeschaald tot een capaciteit van 1.000 megawatt. Dit staat gelijk aan een volledige energievoorziening van 300.000 huishoudens. Initiatiefnemer is Oceans of Energy, gespecialiseerd in innovatieve offshore drijvende zonnesystemen. Het zonnepark is uniek in de wereld en kan in potentie een grote bijdrage leveren aan het realiseren van duurzame energieambities wereldwijd, zonder de druk op het land te vergroten. De Gemeente Den Haag kijkt ernaar uit om het project te verwelkomen bij Campus@Sea, onderdeel van ImpactCity, om zo deze en andere innovaties op en rondom zee te versterken. 

Den Haag verheugt zich op de komst van het park. Het past perfect in het vooruitstrevende beleid van de gemeente ter ondersteuning van een duurzame economie en nieuwe energie. Daarin verlegt de stad haar focus steeds meer richting innovatie op en rondom zee. “We zijn enorm blij dat we de beschikbare fondsen vanuit Europa op deze manier goed kunnen besteden, omdat het zonnepark perfect past bij de opgave waarvoor we staan,” zegt Saskia Bruines, wethouder Economie bij gemeente Den Haag. 

“Er is een steeds grotere behoefte aan schone energie, terwijl het ruimtegebruik op land overal ter wereld problemen oplevert. Het drijvende zonnepark van Oceans of Energy draagt een enorme belofte in zich om deze uitdaging het hoofd te bieden,” zegt ze.  

Allard van Hoeken, CEO van Oceans of Energy, beaamt dit: “Ons park is uniek in de wereld. Dat merken we aan de overweldigende interesse in ons project. Als het ons lukt om de zee veel efficiënter te gaan benutten kunnen we de weerstand wegnemen die je bij energieopwekking op het land tegenkomt. Dat maakt dit project tot een ijzersterke business case.” 

Foto: Linksvoor naar rechtsvoor: Wethouder Saskia Bruines (gemeente Den Haag), Allard van Hoeken (CEO Oceans of Energy), Bhartie Sewsahai (Oceans of Energy), Maarten van Poppelen (Oceans of Energy)

 Linksachter naar rechtsachter: Frank Puchala (Kansen voor West, gemeente Den Haag), Ruud van Raak (Management Autoriteit Kansen voor West), Jeroen Elzenaar (Management Autoriteit Kansen voor West), Johnny Meit (Oceans of Energy).

Versnellende samenwerking

Het zonnepark zal een thuis vinden in een van de proefvelden op zee die in beheer zijn van North Sea Farmers als onderdeel van het Haagse Campus@Sea, die zich richt op innovatie op en rondom zee. “In Campus@Sea zien we veel potentieel,” zegt Allard van Hoeken, “onze offshore solar farm vindt haar basis in één van de unieke proefvelden ter plaatse. In een testvlak van één vierkante kilometer hebben wij een unieke mogelijkheid om onze technologie verder aan te scherpen. Ondertussen zijn we op zoek naar een operationele basis daar in de buurt. De samenwerking kan echt versnellend werken voor de komende fase van uitbreiding.”  

“Dit is een iconisch project,” benadrukt ook Frank Puchala, die vanuit Kansen voor West de subsidieaanvraag faciliteerde. “Meervoudig gebruik van de Noordzee is een actueel thema en drijvende zonneparken op zee sluiten perfect aan op de gestelde ambities in de Europese Green Deal. Dit project spreekt dus tot de verbeelding. Bovendien is het een kans voor Scheveningen,” voegt hij eraan toe. “We hopen met deze subsidie de verduurzaming te versnellen en tevens andere innovatieve bedrijven aan te trekken die hierin mee willen gaan.”

Grote verwachtingen

Allard van Hoeken, CEO van Oceans of Energy: “Met onze offshore solar demonstrator willen we laten zien dat Den Haag en de bredere regio misschien wel het grootste deel van haar energiebehoefte met zon vanaf zee kan halen. We geloven dat het mogelijk is om uiteindelijk Den Haag en omgeving voor 100% van energie te voorzien vanaf zee.”

Saskia Bruines: “Oceans of Energy experimenteert voor onze kust met een mogelijk baanbrekende oplossing voor één van de grote uitdagingen van onze tijd. Daarmee past het project naadloos in de Haagse ambitie om energieneutraal te zijn in 2030 en in het Haagse ImpactCity. We kijken met grote verwachtingen naar de ontwikkelingen.”

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Campus@Sea, Haagse impact challenges, financieringsmogelijkheden en meer? Via de ImpactCity nieuwsbrief delen we nieuws vanuit de stad van de impact ondernemers: Den Haag! Schrijf je in en ontvang ons digitale nieuws in je inbox.