Ga naar pagina inhoud

Opening SeaSEC bij Campus@Sea

Wij zijn bijzonder trots en enthousiast over de opening van de eerste Europese vestiging van SeaSEC bij Campus@Sea in Scheveningen. De Noordzee vervult een essentiële rol in de voedsel-, klimaat- en energietransitie. Met de groeiende activiteiten op de Noordzee is het van cruciaal belang om meervoudig gebruik te stimuleren en tegelijkertijd de onderzeese infrastructuur te beveiligen.

SeaSEC, een initiatief van de Northern Naval Capabilities Cooperation (NNCC), vormt een baanbrekend onderzoekscentrum voor de beveiliging van onderzeese infrastructuren. Dit samenwerkingsverband omvat zes noordelijke NAVO-landen: Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland en Nederland. SeaSEC is gericht op het waarborgen van de veiligheid van essentiële onderzeese infrastructuren, waaronder internetkabels, olie- en gaspijpleidingen en elektriciteitskabels van windparken.

SeaSEC gaat experimenteel onderzoek uitvoeren om nieuwe technieken te ontwikkelen voor het bewaken van de zeebodem tot op 30 meter diepte. Het omvat risicoanalyses, het plaatsen van sensoren op kritieke knooppunten en het gebruik van geavanceerde apparatuur voor het identificeren en neutraliseren van potentiële bedreigingen.

Wat SeaSEC uniek maakt, is de samenwerking tussen civiele en militaire partijen, waarbij informatie uit militaire en civiele databanken wordt gebruikt. Het centrum streeft naar samenwerking met kennisinstituten, de industrie en andere belanghebbenden.

Scheveningen, met zijn directe toegang tot de Noordzee, biedt een ideale locatie voor SeaSEC. De Proeftuin op de Noordzee, een testgebied van 10 x 10 zeemijl, is beschikbaar voor experimenten. Campus@Sea, gelegen aan de Hellingweg in Scheveningen, speelt een centrale rol als thuisbasis voor SeaSEC.

SeaSEC hoopt medio 2024 operationeel te zijn. Tijdens deze fase worden experimenten uitgevoerd in de haven en voor de kust van Scheveningen. Partners, waaronder TNO, industrie en beleidsmakers, zullen actief betrokken zijn bij deze testen.

Scheveningen, met zijn ideale ligging en ondersteuning van Campus@Sea, fungeert als een pionierslocatie voor dit innovatieve onderzoekscentrum. De samenwerking tussen civiele en militaire partijen benadrukt de veelzijdigheid en positieve impact van SeaSEC, niet alleen lokaal maar ook internationaal.

De Haagse wethouder Saskia Bruines (Economische ontwikkeling) is blij met de komst van SeaSEC: “Naast vrede en recht zijn we ook steeds meer stad van veiligheid. Er is hier inmiddels een robuust cluster van instellingen en bedrijven op dit vlak gevestigd. Juist in het huidige tijdsgewricht van grote internationale conflicten en verschuivende machtsverhoudingen, voelen wij als stad een grote verantwoordelijkheid. Als thuisstad van alle instellingen en organisaties die hier in vrijheid hun werk moeten kunnen doen en als facilitator van een groeiend veiligheidscluster. We zijn er dan ook trots op dat de eerste SeaSEC hub heeft gekozen voor Den Haag als thuisbasis. Bovendien draagt het bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad als dé plek voor innovatieve bedrijven.”

Jeroen de Jonge (TNO): “In SeaSEC komen eigenaren van offshore windparken en olie- & gasplatforms, beleidsmakers, offshore dienstverleners, telecom- & IT-providers, onderzoeksinstituten en industriepartners bij elkaar om scenario’s en innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de bescherming van de kritische infrastructuur op zee.”