Ga naar pagina inhoud

Meervoudig gebruik van de Noordzee kan grote problemen opleveren

Den Haag, 20 februari 2022

Na Corrie en Dudley trok afgelopen vrijdag storm Eunice over Nederland. Code rood voor de kustprovincies. En de gevolgen van deze storm zijn ook dit keer niet alleen op land te zien zijn. 

Tijdens storm Corrie loopt het allemaal nog relatief goed af, maar dat had veel erger kunnen uitpakken. Wat gebeurde er op 31 januari? Een korte reconstructie. De Julietta D ligt voor anker voor de kust van IJmuiden. Maar het schip komt, vermoedelijk door storm Corrie, los van het anker en botst tegen een ander schip. De Julietta D krijgt een gat in de machinekamer en begint water te maken. De Kustwacht haalt samen met de Belgische marine de 18 bemanningsleden met SAR-helicopters (search and rescue) van boord. Daarmee was het gevaar zeker nog niet geweken. Want de Julietta D dreef stuurloos in zuidoostelijke richting, dwars door het in aanbouw zijnde windmolenpark Hollandse Kust Zuid. Daar ramt het de sokkel van het in aanbouw zijnde Offshore High Voltage Station Beta (OVSH Beta). Dat is een soort transformatorhuis op zee dat de elektriciteitsproductie van het windmolenpark moet gaan regelen. Het schip zit enkele minuten vast tegen de sokkel, draait erlangs om vervolgens richting het volgende obstakel te drijven; een bemand productieplatform Q13aA. De drie bemanningsleden worden door de Kustwacht uit voorzorg met een heli van het platform gehaald en in veiligheid gebracht. Door de noordgaande getijdestroom mist het schip het platform en lukt het uiteindelijk om de Julietta D weg te slepen richting Rotterdam. Wat de schade is aan de sokkel van het transformatorplatform in het windpark, moet blijken. Dat gasplatform Q13 aan een mogelijke ramp is ontsnapt, staat vast. 

Het aantal scheepsongevallen in de Noordzee is laag, maar de kans op ongevallen zoals deze wordt wel steeds groter. De Noordzee is een groot open vaarwater, waarbij niet alleen de scheepvaart wordt gefaciliteerd, maar ook andere functies, zoals olie- en gaswinning, windmolenparken, zand- en schelpwingebieden, militaire oefengebieden, etc. De combinatie van al deze functies leveren risico’s op. Een van de mogelijke risico’s zijn stuurloze schepen. Dit kan verschillende oorzaken hebben en kan ook van tijdelijke aard zijn. Maar met het toenemend meervoudig gebruik van de Noordzee wordt de kans op ongevallen steeds groter en wordt de mogelijke impact van deze ongevallen ook steeds groter. Overigens wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen impact op het klimaat en economische impact en letselschade. Voor meer informatie zie Risicoanalyse Noordzee 2018 Arcadis

Donderdag kwam het bericht binnen dat de Sea Viking, een schip dat auto’s vervoerd, uit de koers is geblazen en overdwars in het Noordzeekanaal te liggen waarbij het schip het talud van de Kanaaldijk in IJmuiden. Door het anker uit te gooien wist de kapitein erger te voorkomen en een sleepboot wist de Sea Viking vrij snel vlot te trekken.

Woensdag, tijdens storm Dudley, werd de SCH 123 al naar binnen gesleept en ook de andere boten van de vissersvloot zijn eerder teruggekomen. Helaas met een stuk minder opbrengst dan normaal. Ook dat heeft te maken met de storm.

Campus@Sea is een initiatief van de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland. Met de proeftuinen in de Haven Scheveningen en op zee bieden wij, in samenwerking met North Sea Farmers, een inspirerende, missiegedreven en natuurinclusieve leer-, werk- en innovatieomgeving ter bevordering van meervoudig gebruik van de zee. 

Door ontmoeting, experimenten en demonstratie worden innovaties op de thema’s voedsel, energie, veiligheid en sport ontwikkeld voor toepassing op zee, in de haven en langs de kust. Campus@Sea ontwikkelt dit netwerk van impactmakers (community) én de thuishaven (campus) voor deze community.

Bronnen:

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Campus@Sea, Haagse impact challenges, financieringsmogelijkheden en meer? Via de ImpactCity nieuwsbrief delen we nieuws vanuit de stad van de impact ondernemers: Den Haag! Schrijf je in en ontvang ons digitale nieuws in je inbox.