Ga naar pagina inhoud

Kansen voor West subsidieert grid connectie OTS SCH

Den Haag, 11 December 2023

Campus@Sea is verheugd aan te kondigen dat ‘Fieldlab Campus@Sea 2.0’ een subsidie van €800.000 heeft ontvangen van Kansen voor West, gefinancierd vanuit het EFRO-programma. Deze substantiële investering is een geweldige impuls voor ons initiatief, waarmee we offshore energie-innovaties kunnen testen, demonstreren en valideren onder real-life omstandigheden voor toepassing op de Noordzee.

Met de realisatie van een offshore testbed en de aansluiting op het landelijke elektriciteitsnet zetten we een enorme stap voorwaarts in de ontwikkeling van duurzame energie. Het is cruciaal dat er state-of-the-art testfaciliteiten beschikbaar komen voor innovaties op de Nederlandse Noordzee om de marktintroductie van nieuwe offshore technologieën te versnellen. De energie-, voedsel- en klimaattransitie in Nederland zijn sterk gebaat bij de toepassing van dergelijke innovaties.

De Noordzee is niet alleen de drukst bevaren zee ter wereld, maar ook een waardevol en kwetsbaar ecosysteem. Het is een belangrijke bron van voedsel en heeft grote economische en maatschappelijke betekenis. Het Akkoord voor de Noordzee, gesloten in juni 2020, onderstreept de noodzaak van een gezonde en duurzame Noordzee. De afspraken in dit akkoord richten zich op de energie-, voedsel- en klimaattransitie tot 2030.

Naast traditionele functies zoals scheepvaart, visserij en olie- en gaswinning, biedt de Noordzee ook veel potentieel voor offshore hernieuwbare energie (wind, zon, golf en getijden), aquacultuur (zeewier- en schelpdierenteelt) en emissieloos varen. Voor al deze toepassingen is het herstel van de mariene biodiversiteit een essentiële randvoorwaarde. De ontwikkeling van multifunctionele windparken biedt bovendien goede kansen voor het optimaliseren van ruimtegebruik op zee.

Campus@Sea speelt een sleutelrol in het bevorderen van offshore innovaties door testfaciliteiten aan te bieden. De huidige Offshore Test Site Scheveningen (OTS SCH) van North Sea Farmers voldoet deels aan de eisen van offshore technologie ontwikkelaars. Echter, de toevoeging van een power grid-connectie is essentieel om ontwikkelaars van hernieuwbare offshore energie te voorzien van de benodigde testfaciliteiten.

Dankzij de subsidie van Kansen voor West kan deze grid connectie tussen het Q13a-platform en de OTS SCH worden gerealiseerd. Dit versterkt de unieke innovatieruimte voor de kust van Scheveningen en stelt technologieontwikkelaars in staat om hun innovaties onder realistische omstandigheden te testen en te valideren.

Campus@Sea zal de grid connectie in eigendom nemen. Deze uitbreiding van de OTS SCH maakt het mogelijk om nieuwe dienstverleningsconcepten aan te bieden, zoals advies en datacollectie via remote sensoring en real-time monitoring van offshore technologieën.

De uitbreiding van de Offshore Test Site met een grid-connectie is niet alleen van technisch belang, maar versterkt ook de positie van Den Haag als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven in de Blue Economy. Campus@Sea zal bijdragen aan de groei van het innovatie-ecosysteem in de regio en de ontwikkeling van nieuwe technologieën die de energie-, voedsel- en klimaattransitie versnellen.

Samen met partners zoals North Sea Farmers, ENI/Neptune Energy, Oceans of Energy, SolarDuck, WECO, SlowMill, Dutch Wave Power en vele anderen, zet Campus@Sea zich in voor een duurzame toekomst waarin de Noordzee optimaal wordt benut voor innovatieve en duurzame toepassingen.

🌊 Samen bouwen we aan een duurzame toekomst op de Noordzee! 🌊