Ga naar pagina inhoud

Duurzame samenwerking met provincie Zuid-Holland en gemeente Den Haag

Op vrijdag 9 februari 2024 vierden we niet alleen de lancering van SeaSEC bij Campus@Sea, maar tevens de bekrachtiging van een duurzame samenwerking tussen Campus@Sea, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag.

Deze verbintenis vindt zijn oorsprong in de gezamenlijke inzet van de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland in 2020 voor de oprichting van Campus@Sea als innovatief fieldlab in de haven van Scheveningen. De ondertekening van deze overeenkomst vormt een stevige basis voor een langdurige samenwerking, waarbij Campus@Sea een faciliterende pioniersrol op zich neemt.

Deze nauwe samenwerking komt voort uit de erkenning dat het gebruik van de Noordzee in het kader van de Nederlandse voedsel-, energie- en klimaattransitie vereist dat verschillende functies, zoals hernieuwbare offshore energieopwekking, visserij, aquacultuur, ecologie en scheepvaart, op verantwoorde wijze samenkomen.

Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en Innovatie: “Een fysiek Fieldlab is niet alleen van groot belang voor het samenbrengen van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoeksinstellingen en overheden, maar ook om innovatie te stimuleren en een nieuwe economie te ontwikkelen. Campus@Sea is hier een goed voorbeeld van. Zij verbindt verschillende initiatieven en zorgt dat gezamenlijke innovaties een kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. De Noordzee speelt een belangrijke rol in bijvoorbeeld onze energietransitie, maar het is ook een druk gebied. Hier moeten we zorgvuldig mee omgaan!”.

Campus@Sea fungeert als een verbindende schakel in dit meervoudig ruimtegebruik, waarbij actieve sturing vanuit lokaal en regionaal beleid noodzakelijk is. De ambitie om innovatie te bevorderen en economische activiteiten in de blauwe economie aan te trekken, vormt de drijvende kracht achter de gezamenlijke inspanningen van Campus@Sea, gemeente Den Haag en provincie Zuid-Holland.