Skip to main content

Co-creatie

Meervoudig gebruik van de Noordzee biedt kansen om heel verschillende activiteiten met elkaar te combineren in dezelfde ruimte. Denk aan het combineren van energiewinning, voedselteelt en natuurbehoud/-herstel. Deze en andere combinaties vergen echter eerst een oplossing van een scala aan technologische, economische, juridische en ethische problemen, die veelal onderlinge invloed hebben op elkaar.

Om deze complexe uitdagingen het hoofd te bieden is er behoefte aan coöperatief ontwerpen en bouwen aan van nieuwe concepten. Dit vraagt om open, transparante, inclusieve en creatieve onderzoekspraktijken. 

Co-creatie is een aanpak om stakeholders, eindgebruikers en professionals op alle niveaus en door alle lagen van de samenleving, te betrekken. Dit gebeurt door vanuit multidisciplinaire teams gezamenlijk te denken, te ontwerpen, te testen en te bouwen. Hierin drijven persoonlijke en unieke ervaringen naar boven.

Campus@Sea stimuleert co-creatie door inspiratieruimten (co-brain / co-design / co-work spaces) ter beschikking te stellen en door ervaren mentoren de co-creatieprocessen te laten faciliteren. Daarnaast wordt er actief mee gedacht in welke partijen uit het netwerk een inhoudelijke bijdrage zouden kunnen leveren en fungeert als verbinder tussen partijen en projecten.

Op zoek naar bijvoorbeeld een kennis- of uitvoeringspartner?

Wij denken graag mee wie het beste bij jou onderneming en/of project aansluit. Neem contact op!